Sylabus PTC
  Regulamin PTC i wyciąg BHP
  Wstęp
1 Sprawdzenie poprawnosci podstawowych bramek logicznych: NOT, AND, OR
2 Tworzenie układów - sieci kombinacyjnych zbudowanych z bramek logicznych : NOT, AND, OR, NAND, NOR
3 Projektowanie i badanie układów arytmetycznych: sumatorów i komparatorów
4 Projektowanie i badanie koderów i dekoderów
5 Projektowanie i badanie multiplekserów i demultiplekserów
6 Sprawdzenie poprawności działania przerzutników
7 Projektowanie i badanie rejestrów równoległych i przesuwających
8 Projektowanie i badanie liczników synchronicznych i asynchronicznych
  Literatura: