Pracownia Fizyki i Analizy Numerycznej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce
tel.  25 643-11-17 (s.302); 25 643-1080 (s 311); 25 643-11-24 (s.404); 25 643-11-21 (s.423); 25 643-11-23 (s.424).