Pracownia Fizyki i Analizy Numerycznej jest integralną jednostką Instytutu Matematyki i Fizyki, Wydziału Nauk Ścisłych - Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Zajmuje pomieszczenia  dla pracowników na trzecim i czwartym piętrze budynku przy ul. 3-go Maja 54
 w 311 emerytowany prof. zwyczajny i pracownicy naukowo-dydaktyczni,
 w 302 pracownicy naukowo-dydaktyczni,
 w 404 pracownicy i-t (laboranci),
 w 423 prof.dr hab.
 w 424 emerytowany dr hab. profesor-uczelni
oraz sale dydaktyczne:
w  306 Pracownia Podstaw Miernictwa  i  Pracownia Fizyczna II;
w  308 Pracownia Fizyczna I - mechanika i termodynamika (ciepło);
w  310 Pracownia Podstaw Elektroniki i Pracownia Fizyczna I - elektrycznoœć;
w  322 Pracownia Fizyczna I - optyka;
w   7 w budynku przy ul. Sienkiewicza - Laboratorium Podstaw Techniki Cyfrowej. (przeniesione z sali 207 w lutym 2018r)
       Pracownicy PFiAN prowadzą zajęcia dydaktyczne z Fizyki, Matematyki, z Podstaw Elektroniki, Miernictwa i Techniki Cyfrowej (wykłady, ćwiczenia rachunkowe, laboratoria) na Wydziale Nauk Ścisłych, oraz z Fizyki i Matematyki dla studentów innych Wydziałów naszej Uczelni.